การบริการ และ ผลิตภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานพลาสติก – ทางออกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความคิดสร้างสรรของคุณ ความคิดสร้างสรรและผลิตภัณฑ์ที่ดี ต้องควบคู่ไปกับความรู้ในการผลิตและพัฒนาที่ตอบโจทย์ กว่าทศวรรษของประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญอย่างมืออาชีพทางด้าน งานฉีดพลาสติก จนถึงงานฉลากบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่าง IML (In-Mold-Labeling) และ Heat Transfer เราพร้อมตอบสนองความต้องการครบวงจร ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรร และ ตอบสนองความต้องการเฉพาะในการผลิต
GD Group Brochure

การฉีดพลาสติก และ การทำแม่พิมพ์

ความสร้างสรรในงานออกแบบนำไปสู่รูปลักษณ์ใหม่และความละเอียดอ่อนในผลิตภัณฑ์ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเรื่องท้าทาย ด้วยประสบการณ์การทำงานเคียงข้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรร และ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ เราให้คำแนะนำและสนับสนุน ในด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะของการนำงานออกแบบผลิตภัณฑ์สู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำและสะท้อนถึงคุณค่าของตัวงาน

 • การบริการให้คำปรึกษาทางด้านงานพลาสติก
 • การเขียนไฟล์โดยใช้ CAD/CAM
 • การกัดแม่พิมพ์โดยใช้ CNC
 • การฉีดพลาสติก
 • การบริการ Screening, Pad Print and Heat Transfer
 • การบริการการประกอบชิ้นงาน

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

ความเชี่ยวชาญและบริการของเราครอบคลุมไปถึง…

 • ถุง PE, PP, Pet, Nylon, Matalised
 • ถุง Retort
 • ถุง Aluminium Foil
 • เครื่องทำซอง : 3 side sealed, center sealed and stand pouch
 • Sheet Printing & Lamination, Multi Layers Flexible

นวัตกรรมฮีททรานซ์เฟอร์ และ IML

ความแนบเนียนเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันของฉลากบนผลิตภัณฑ์พลาสติก ถือเป็นเป็นพื้นฐานคุณภาพที่สำคัญของงานฉลากบนผลิตภัณฑ์พลาสติก แต่สำหรับเรานั้นเรายังคำนึงถึงความสวยงามจากสีสัน ความชัดเจน ความทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการใช้งาน และ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราผลิตผลงานที่ดีที่สุด ตอบสนองกับรายละเอียดการออกแบบฉลากที่ได้รับ

 • การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และฉลาก
 • IML In-Mold-Labeling solution. ฉลากสำหรับการฉีดพลาสติกและการเป่าพลาสติกชนิด PP และ PE
 • Heat Transfer Label ฉลากสำหรับชิ้นงานพลาสติก PP/PE/ABS/PS ในหลากหลายรูปทรง
 • จำหน่ายฟิล์มฮีททรานซ์เฟอร์และฟิล์มอินโมลด์สำเร็จรูป

Heat Transfer Machine, Static Charger, and Robotic accessories

การให้บริการแบบครบวงจรเป็นหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท ทางเราสร้างและจำหน่ายเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า สินค้าเราประกอบไปด้วย

 • Heat Transfer Machine – จำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์พร้อมคำปรึกษาด้านเทคนิค และ การบริการหลังการขาย
 • Static Charger – จำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์พร้อมคำปรึกษาด้านเทคนิค และ การบริการหลังการขาย (สำหรับงาน IML)
 • Robot for Blow-Mold packaging – จำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์พร้อมคำปรึกษาด้านเทคนิค
 • Heat Transfer service – รับจ้างฮีททรานซ์เฟอร์ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเครื่อง